Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölümü

Mustafa Cevdet ALTUNEL

Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Cevdet ALTUNEL

Turizm Fakültesi

Bölüm Başkanı

m.altunel@klu.edu.tr

02882461532,2702

İlke BAŞARANGİL

Doktor Öğretim Üyesi İlke BAŞARANGİL

Turizm Fakültesi

ilkebasarangil@klu.edu.tr

02882461532

Hilmi AR

Arş. Gör. Hilmi AR

Turizm Fakültesi

hilmi.ar@klu.edu.tr

02882461532

Şükrü Fırat ÇİFTÇİ

Arş. Gör. Şükrü Fırat ÇİFTÇİ

Turizm Fakültesi

sukrufiratciftci@klu.edu.tr

02882461532,2708

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.