Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği Bölümü

Mustafa Cevdet ALTUNEL

Doç. Dr. Mustafa Cevdet ALTUNEL

Turizm Fakültesi

Bölüm Başkanı

YÖK Akademik Web Sayfası

m.altunel@klu.edu.tr

02882461532,2702

İlke BAŞARANGİL

Doç. Dr. İlke BAŞARANGİL

Turizm Fakültesi

http://personel.klu.edu.tr/ilkekaya

YÖK Akademik Web Sayfası

ilkebasarangil@klu.edu.tr

02882461532

Seçkin ESER

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ESER

Turizm Fakültesi

http://personel.klu.edu.tr/seckineser

YÖK Akademik Web Sayfası

seckineser@klu.edu.tr

02882461532,2714

Hilmi AR

Arş. Gör. Hilmi AR

Turizm Fakültesi

http://personel.klu.edu.tr/hilmi.ar

YÖK Akademik Web Sayfası

hilmi.ar@klu.edu.tr

02882461532

Şükrü Fırat ÇİFTÇİ

Arş. Gör. Şükrü Fırat ÇİFTÇİ

Turizm Fakültesi

http://personel.klu.edu.tr/sukrufiratciftci

sukrufiratciftci@klu.edu.tr

02882461532,2708

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.