Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi 2016-2017 Akademik Yılı Ders Kayıt Kılavuzu

08/09/2016 17:06:27 - 08/09/2016 17:06:27 - 22922 Okunma

TURİZM FAKÜLTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI DERS KAYIT KILAVUZU

 

*2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminde; ilk kez kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencileri hariç tüm öğrenciler ders kayıtlarını bizzat üniversitemiz http://obs.kirklareli.edu.tr adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak tamamlamaları gerekmektedir.

*İlk kez kayıt yaptıran öğrencilerin ilk yarıyıl ders kayıt işlemleri doğrudan yapılmış sayılır. Bu öğrenciler sadece kesinleşmiş ders kaydına ilişkin Öğrenci Bilgi Sisteminden  alacakları 3 adet  ders kayıt formunun çıktısını 03 Ekim 2016 tarihine kadar danışmanlarına teslim etmekle sorumludur.

*Ders kaydı ve danışman onayı işlemleri 19.09.2016- 23.09.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

*Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar( 10 Ekim 2016)  Öğrenci İşleri birimine başvuru yapabilirler. Kayıt yenileme mazeretleri; tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemleri ve trafik kazası olup, sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

*Dersler 26 Eylül 2016 tarihinde başlayacak olup, üniversitemizde bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuarların ise en az % 80’ine devam zorunludur. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz .  Mazeretli  ders kaydı yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

*Öğrenci katkı payı ve öğretim ücretleri ,  19.09.2016-23.09.2016  tarihleri arasında Ziraat Bankası ATM ve internet şubesi aracılığı ile öğrenci numarası ile yatırılmalıdır.

*Birden fazla üniversite/programda (AÖF v.s.)kaydı olan öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti ödemek zorundadır.

*Katkı payı; I.Öğretim öğrencilerinin normal öğretim süresi içinde mezun olamayanlardan alınan harç miktarıdır. Ayrıca daha önce başka üniversitede aktif kaydı olup da fakültemize de ikinci üniversite olarak kayıt yaptıran öğrencilerde katkı payı öder.

*Öğrenim Ücreti; II.Öğretim öğrencilerinin her dönem ödemeleri gereken harç miktarıdır.

*Öğrenci; Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak, ders ve dönem işlemleri menüsü altında bulunan Ders Kayıt Sayfasını açmalı, 2016-2017 Güz Dönemi’nde alınacak dersleri eklemeli, dersler eklendikçe o döneme ait yatırması gereken katkı payı/öğrenim ücreti varsa sayfanın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Görünen meblağ, Ziraat Bankası ATM ve internet şubesi aracılığı ile yatırılmadan kesinleştirme işlemi yapılamayacağı için öncelikle ilgili tutarın bankaya yatırılması gerekmektedir. İlgili tutar bankaya yatırıldıktan sonra mutlaka sisteme tekrar girilmeli ve kesinleştirme işleme yapılmalıdır. Aksi takdirde danışman onayı verilemeyeceğinden ders kaydı  iptal edilecektir.

*I.öğretim öğrencisi olup, normal öğretim süresi içinde olan  öğrenciler için yukarıda belirtilen ödeme süreci hariç diğer kayıt işlemleri süreci  aynı şekilde olacaktır. 

*Ders kaydı danışman tarafından onaylanan öğrenci, üç adet ders kayıt formu çıktısını alıp, 03.10.2016 tarihine kadar danışmanına teslim ettiği takdirde ders kayıt işlemi tamamlanacaktır. Süreci zamanında  tamamlamayan öğrencilerin ders kayıtları yapılmayacaktır.

*Öğrencilerimiz eğitim-öğretim ile ilgili daha fazla  açıklayıcı bilgiyi “Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’’nde bulabilirler.

*2015 yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerimizden  GANO’su (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) 1.80 ‘nin altında olanlar, üst yarıyıldan(üst sınıfların yarıyılları) ders alamazlar ,  ancak başarısız oldukları alt yarıyıldan (bulunduğu sınıf ve alt sınıfların yarıyılları)derslerini tekrar ederler ve ulusal ve/veya uluslar arası değişim programından yararlanamazlar.

*GANO,  yeni kayıt olan öğrencilerimiz için sözkonusu olmayıp, diğer öğrencilerimiz için ; o döneme kadar almış oldukları tüm ders notları dikkate alınarak,  sistemin hesapladığı genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

*GANO’su 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin,  alt  yarıyıl derslerinden başlamak üzere ders seçmeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir öğrencinin okuduğu yarıyılda alacağı ders kredi miktarı, ortak zorunlu dersler hariç 40 AKTS’yi geçemez. Kredi sınırlaması sebebiyle  bırakılan dersler, ilk açıldıkları yarıyılda alınır.

*Fakültemize yatay veya yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, intibak sınıflarında GANO kriteri uygulanmaz.

*Öğrencilerimiz, başarısız oldukları ancak müfredattan kaldırılan zorunlu dersler yerine, ilgili bölümce eşdeğerliği kabul edilen farklı bir dersler  alabilirler. Bu kapsamda,  başarısız olunan ders seçimlik ise, öğrenci bu dersin yerine,  eşdeğer kredili,  farklı bir seçmeli dersi alabilir.

*Öğrenciler üstten ve alttan ders alırken  çakışmayan dersleri seçmeleri zorunludur. Bir öğrenci aynı saatte iki dersi  alamaz. Sistem buna izin vermeyecektir. Bu nedenle kayıttan önce ders programı mutlaka incelenmelidir.

*Öğrenci, başarısız olduğu ve yükseltmek amacıyla tekrar aldığı her derse devam etmek zorundadır.

*E-kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenen belgeleri en geç 23 Eylül 2016 tarihine kadar Turizm Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna  teslim etmeleri  gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt yapmamış sayılacaklardır.

*Mezuniyet aşamasında eksik kredi sorunu ile karşılamamak için her öğrencinin bu döneme kadar alıp başardığı kredi sayısını kontrol etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk öğrenciye aittir.

*Ders kaydı ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Danışman ve bölüm başkanı öğrenciyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

NOT: 2016 ÖSYS ile Fakültemiz programlarına yerleşen ancak ortaöğretim kurumundan mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek olup fakültemize geçici kaydını yaptıran öğrencilerimiz mezun olduklarına dair belgelerini 30 Aralık 2016 tarihine kadar fakültemize ibraz ettikleri takdirde asıl kayıtları yapılacak ve bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelendiremeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinecektir.

Tüm öğrencilerimize  başarılar dileriz.

 

 

 

DANIŞMAN LİSTESİ:

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ:

I.SINIF                        :  Yrd.Doç.Dr.Mehmet Han ERGÜVEN

II.SINIF           : Yrd.Doç.Dr.Kaplan UĞURLU

III.SINIF          : Yrd.Doç.Dr.Onur ÇAKIR

IV.SINIF          : Yrd.Doç.Dr.İlke BAŞARANGİL

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ (II.ÖĞRETİM):

I.SINIF                        : Yrd.Doç.Dr.Nilüfer VATANSEVER TOYLAN

II.SINIF           :Yrd.Doç.Dr.Sibel SÜ ERÖZ

III.SINIF          : Yrd.Doç.Dr.Mustafa Cevdet ALTUNEL

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ:

I.SINIF                        : Yrd.Doç.Dr.Bayram AKAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURİZM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ:

 

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 TURİZM FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

 

 

AKADEMİK OLAY

 

BAŞLANGIÇ

 

BİTİŞ

Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlanı

13 Temmuz 2016

Güz Yarıyılı Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuruları

25 Temmuz 2016

15 Ağustos 2016

Güz Yarıyılı Kurum içi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Tarihleri

22 Ağustos 2016

25 Ağustos 2016

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

29 Ağustos 2016

Güz Yarıyılı Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

 

05 Eylül 2016

 

07 Eylül 2016

Güz Yarıyılı Kurum içi ve Kurumlar arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Yedek Kayıtları

08 Eylül 2016

09 Eylül 2016

ÖSYS ile Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları

15 Ağustos 2016

19 Ağustos 2016

Ek Kontenjan ile Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları

06 Eylül 2016

09 Eylül 2016

ÖSYS ile Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Yabancı Dil Dersi Muafiyet ve Yeterlik Sınavı

21 Eylül 2016

GÜZ YARIYILI

26 Eylül 2016

06 Ocak 2017

Güz Yarıyılı Ders Programı ve Yarıyıl içi Çalışmaların Bölümlerde İlanı, Seçmeli Ders Kontenjanlarının Bölümlerce İnteraktif Kaydedilmesi

 

22 Ağustos 2016

 

26 Ağustos 2016

Güz Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma  Kayıt Yenileme ve Danışman Onayı

19 Eylül 2016

23 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

26 Eylül 2016

Mazeretli Derse Yazılma Başvuruları Son Gün

10 Ekim 2016

Güz Yarıyılı Ara Sınav Programlarının İlanı

27 Ekim 2016

Ara Sınavlar

14 Kasım 2016

20 Kasım 2016

Derslerin Bitimi

06 Ocak 2017

Final Sınav Programlarının İlanı

21 Aralık 2016

Final Sınavları (Yarıyıl Sonu)

09 Ocak 2017

18 Ocak 2017

Otomasyon Sistemine Final Sınavı Not Girişi ve Sınav Sonuç Listelerinin Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi İçin Son Gün

20 Ocak 2017

Bütünleme Sınav Programlarının İlanı

10 Ocak 2017

Bütünleme Sınavları (Yarıyıl Sonu)

23 Ocak 2017

28 Ocak 2017

 

Otomasyon Sistemine Bütünleme Sınavı Not Girişi ve Sınav Sonuç Listelerinin Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi İçin Son Gün

30 Ocak 2017

Güz Yarıyılı % 10’luk Başarı Grubuna Giren Öğrencilerin İlanı

31 Ocak 2017

Tek Ders Sınavı (Mezun Aşamasındaki Öğrenciler İçin)

02 Mart 2017

BAHAR YARIYILI

06 Şubat 2017

18 Mayıs 2017

Bahar Yarıyılı Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları

16 Ocak 2017

27 Ocak 2017

Bahar Yarıyılı Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Tarihleri

01 Şubat 2017

03 Şubat 2017

Bahar Yarıyılı Ders Programı ve Yarıyıl İçi Çalışmaların Bölümlerde İlanı, Seçmeli Ders Kontenjanlarının Bölümlerce İnteraktif Kaydedilmesi

 

20 Ocak 2017

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

06 Şubat 2017

Bahar Yarıyılı Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

06 Şubat 2017

08 Şubat 2017

Bahar Yarıyılı Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Yedek Kayıtları

09 Şubat 2017

Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma, Kayıt Yenileme ve Danışman Onayı

01 Şubat 2017

03 Şubat 2017

Derslerin Başlaması

06 Şubat 2017

Mazeretli Derse Yazılma Başvuruları Son Gün

15 Şubat 2017

Bahar Yarıyıl Ara Sınav Programlarının İlanı

16 Mart 2017

Ara Sınavlar

27 Mart 2017

02 Nisan 2017

Derslerin Bitimi

18 Mayıs 2017

Final Sınav Programlarının İlanı

10 Mayıs 2017

Final Sınavları (Yarıyıl Sonu)

22 Mayıs 2017

31 Mayıs 2017

Otomasyon Sistemine Final Sınavı Not Girişi ve Sınav Sonuç Listelerinin Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi İçin Son Gün

01 Haziran 2017

Bütünleme Sınav Programlarının İlanı

10 Mayıs 2017

Bütünleme Sınavları (Yarıyıl Sonu)

05 Haziran 2017

09 Haziran 2017

Otomasyon Sistemine Bütünleme Sınavı Not Girişi ve Sınav Sonuç Listelerinin Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi İçin Son Gün

 

14 Haziran 2017

Bahar Yarıyılı % 10’luk Başarı Grubuna Giren Öğrencilerin İlanı

07 Temmuz 2017

Tek Ders Sınavı (Mezun Aşamasındaki Öğrenciler İçin)

20 Temmuz 2017

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ İRTİBAT TELEFONU: 0288 246 14 58

kayıt kılavuz

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.