Turizm Fakültesi

Dekanımızın Mesajı

    Sevgili Gençler

  Turizm ülkelerin ödemeler dengesine, kamu gelirlerine, tarım sanayi ve hizmetler sektörüne, kişisel gelire ve istihdama katkı sağlar.Dünya Turizm Örgütü 2014 verilerine göre ülkemiz çok hızlı bir sıçrama göstermiş, Dünya'da en çok turist alan ilk 10 ülke arasında 6. sıraya yükselmiştir.10 yıl önce Ülkemize gelen ziyaretçi 16 milyon kişi iken 2013 yılında bu arakam 40 milyon kişiye yükselmiştir.Buna paralel olarak aynı süre zarfında turizm gelirlerimizde 13 milyar dolardan 32 milyar dolara yükselmiştir.

    Ülkemiz doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turizm potansiyeli açısından dünyanın pek çok ülkesinden daha avantajlı bir konumdadır.Bu avantaj; turizm sektöründe çalışan nitelikli personle sayımızın  artması ile daha da belirginlik kazanacaktır.Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz ülkemizin ihtiyaç duyduğu  nitelikli mezunları sektöre kazandırmaktır.Bu misyonu gerçekleştirmek için fakültemizin ders programları günün koşullarına bağlı olarak sürekli güncellenmekte ve uygulama ile desteklenmektedir.

    Üniversitemizin Avrupa ile sınır komşusu olması turizm öğretimi açısından Fakültemizi ön plana çıkarmakta ve avantajlarımız arasında yer almaktadır. Komşu Balkan ve Avrupa Ülkelerinin Üniversiteleri ile yakın ilişkiler geliştirmiş olan üniversitemiz bu ülkelerden öğrenci kabul etmeye ve göndermeye başlamıştır.

    Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı olarak siz aday öğrencilerimizi fakültemizde öğrenim görmeye davet ediyorum.Yeni öğretim yılında sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum.

                                                                                          Prof.Dr. M. Fazıl GÜLER

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.