Turizm Fakültesi

İdari Personel

N. Sinan AKGÜN

N. Sinan AKGÜN

Turizm Fakültesi

Fakülte Sekreteri v.

sinan.akgun@klu.edu.tr

02882461532,2703

Caner Yahya BOYAR

Şef Caner Yahya BOYAR

Turizm Fakültesi

Taşınır İşleri/Yazı İşleri

http://personel.klu.edu.tr/yahya.boyar

yahya.boyar@klu.edu.tr

0(288)2461532,2705

Elif ALTUN

Şef Elif ALTUN

Turizm Fakültesi

Mali İşler

elifaltun@klu.edu.tr

02882461532,2700

Murat UZUNÇELEBİ

Bilgisayar İşletmeni Murat UZUNÇELEBİ

Turizm Fakültesi

Öğrenci İşleri

02882461532,2707

Nurdan BÜDÜN

Nurdan BÜDÜN

Turizm Fakültesi

Yardımcı Personel

0(288)2461532

Yavuz OLUR

Yavuz OLUR

Turizm Fakültesi

Yardımcı Personel

0(288)2461532

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.