Turizm Fakültesi

Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

Bilal DEVECİ

Doktor Öğretim Üyesi Bilal DEVECİ

Turizm Fakültesi

Bölüm Başkanı

bdeveci@klu.edu.tr

02882461532,2715

Seçkin ESER

Doktor Öğretim Üyesi Seçkin ESER

Turizm Fakültesi

seckineser@klu.edu.tr

02882461532,2714

Mustafa KESİCİ

Arş. Gör. Mustafa KESİCİ

Turizm Fakültesi

mkesici@klu.edu.tr

02882461532

Davut KODAŞ

Arş. Gör. Dr. Davut KODAŞ

Turizm Fakültesi

DAVUTKODAS@klu.edu.tr

02882461532

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.