Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi Öğrencilerine Duyurulur!

15/09/2014 16:51:02 - 15/09/2014 16:51:02 - 6131 Okunma

     Daha önce herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken Fakültemize yeniden kayıt yaptıran veya af kanunundan yararlanarak öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz; 15-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Dekanlığımıza muafiyet talebinde bulunabilirler.

-Başvurular şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılabilir.Geç başvuru kabul edilemez.

-Öğrencilerin başvuru dilekçelerinde alıp da başarılı oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir.

-Açıköğretim Fakültesinde öğrenim görülen dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

-Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri hariç olmak üzere en çok 5 akademik yılı öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenilebilir.Yabancı Dil dersleri için de bu süre 5 akademik yıldır.

-Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yüksek öğrenim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli, imzalı)ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir.Bu konuda fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumundabaşvuru işleme alınmaz.

muafiyet

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.