Turizm Fakültesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

17/09/2014 17:58:09 - 17/09/2014 17:58:09 - 5528 Okunma

Pedagojik Formasyon ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarih  ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin çizelgede 14.08.2014 tarih ve 74 sayılı karar ile güncelleme ve değişiklik yapılmış olup önceki çizelgede yer almayan bazı yeni bölümler de çizelgeye eklenmiştir. Sözkonusu değişiklikle ilgili liste 06.08.2014 tarih ve 2683 sayılı Miili Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yer almaktadır.

06.08.2014 tarih ve 2683 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi

formasyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.