Turizm Fakültesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine

11/02/2015 14:37:25 - 11/02/2015 14:37:25 - 4466 Okunma

            Yükseköğretim Yürütme Kurulu 14.01.2015 tarihli toplantısıyla Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve 1 yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılan kendi imkanları ile eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl daha ek süre verilmesi, ek süre sonunda da Türkçesinin yetersiz görülmesi durumunda kaydının silinmesi, Türkiye bursları kapsamında yerleştirilen yabancı uyrukluların bu kapsam dışında tutulması ancak burslarının kesilerek kendi imkanları ile eğitim görmeleri durumunda ek süreden yararlanmaları uygun görülmüştür.

Yabancıl Uyruklu Türkçe Eğitimi Turizm Fakültesi KLÜ YÖK

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.