Turizm Fakültesi

2015 Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

14/01/2016 14:39:54 - 14/01/2016 14:39:54 - 5267 Okunma

1- YÖKSİS Ana sayfasında Akademik Başvuru işlemlerinin 22/ 01/ 2016 saat 17:30’ a kadar uzatılmasından dolayı Akademik Başvuru Takvimi yeniden aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 01-22 Ocak 2016     Akademik Teşvik Başvurularının kadrolarının bulunduğu ilgili Birimine yapılması,
 25-26 Ocak 2016     Başvuruların Geçici Ön İnceleme Heyeti tarafından incelenmesi ve karara bağlanması,
 27-28 Ocak 2016     Başvuruların Geçici Akademik Teşvik Komisyonu tarafından değerlendirilmesi,
      29 Ocak 2016     Nihai komisyon kararlarının internet sitesinden ilan edilmesi,
01-05 Şubat 2016     Komisyon kararlarına karşı Üniversite Senatosuna itiraz edilmesi,
08-12 Şubat 2016     İtirazların senatoda görüşülüp karara bağlanması,
     13 Şubat 2016     Kararların İlgili Birimlere gönderilmesi.

Akademik Teşvik Takvim Kırklareli Üniversitesi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.