Turizm Fakültesi

Dekan

TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DEKAN  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Doküman No:

Yürürlük Tarihi:

Revizyon No/Tarih:

 

Unvanı

 

Dekan

Görev Yeri

Dekanlık

Bağlı Olduğu  Birim ve Amiri

 

Rektörlük- Rektör

Görevi Başında Olmadığı Zaman Vekâlet Edecekler

Dekan Yardımcısı

 

Kadrolar

Tüm Akademik ve İdari Personel

 

Çalışma Koşulları

 

Normal Mesai

Çalışma Saatleri

08.30-12:30 / 13:30-17:30

Birimin Temel Fonksiyonu

 

Fakültenin işleyişi ve çalışma düzeninin sevk ve idaresine ilişkin hizmetlerin yürütülmesi

 

Görevleri

 

  • Fakülte Kurullarına başkanlık etmek

 

  •  Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Fakültenin genel durumunu ve işleyişi hakkında rapor vermek

 

  • Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşü alındıktan sonra rektörlüğe sunmak

 

  • Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek

 

  • Kanun ve yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak

 

 

       

 

 

 

SÜREÇLER

UNVANI

ADI - SOYADI

İMZA

Hazırlayan

Şef

 

 

Kontrol Eden

Fakülte Sekreteri

 

 

Onaylayan

Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.