Turizm Fakültesi

Dekanlık

 

DEKAN V.                        
 Prof. Dr. Nurettin AKA
DEKAN YARDIMCISI    
Doç. Dr. Mustafa Cevdet ALTUNEL
FAKÜLTE SEKRETERİ  
Nabi Sinan AKGÜN
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.